Home » Expo 2021

Omwille van de onzekerheid rond Corona zal de fysieke modelbouwtentoonstelling 
op 18 april 2021 NIET doorgaan in OC de Troubadour te Bissegem
maar vervangen worden door een VIRTUEEL ALTERNATIEF .

Iedereen kan deelnemen aan de virtuele wedstrijd door vanaf
zondag 3 januari 2021 een foto van een maquette afgewerkt in 2020
op te laden in het expo 2021 foto-album
op de Facebook pagina van IPMS Moorsele. (https://www.facebook.com/IPMSMoorsele).
Een foto opladen kan door gebruik te maken van het camerasymbool onder 'reageren'.
Een andere mogelijkheid is om een foto op te sturen  via het contactformulier op de website (https://www.ipmsmoorsele.be/contact).

Bij het opladen vermeldt de deelnemer ook de categorie waaraan hij deelneemt.

Per deelnemer kunnen  maximum 3 verschillende maquettes worden ingeschreven.
Per maquette is er 1 foto toegelaten.

Er zijn categorieën :
vliegtuigen, militaire voertuigen, diverse, jeugd (tot en met 16 jaar).

Voor de winnaar in iedere categorie
is er een aankoopbon van 30 euro bij Domino voorzien
(https://www.dominomodel.be/).
Iedere deelnemer kan slechts één prijs winnen.

Foto’s opladen kan tot 31 maart 2021.

De foto’s op Facebook zullen door de webbeheerder ook worden geplaatst
op de IPMS Moorsele Instagram pagina
(https://www.instagram.com/ipmsmoorsele/)
en op de website van IPMS Moorsele
(https://www.ipmsmoorsele.be/virtuele-wedstrijd-expo-2021).

De jurering (voor 1/3 van de punten) gebeurt aan de hand van
de ‘likes’ (op Facebook en Instagram) en het aantal ‘klikken’ (op de website). 
De andere 2/3 van de punten zal worden toegekend na
jurering door IPMS Moorsele clubleden.

De winnaars zullen bekendgemaakt en gecontacteerd worden
op zondag 18 april 2021.

 Voor vragen of inschrijvingen via mail, gelieve het contactformulier in te vullen :  
Contact

 

L'affiche en français pour 2021 :

A cause de l'incertitude concernant le Corona, l'exposition de maquettes d'IPMS Moorsele n'aura PAS lieu
physiquement le 18 avril 2021 à l'OC de Troubadour à Bissegem mais elle sera remplacé par un concours virtuel.
Règlement du concours :

Tout le monde peut y participer en téléchargeant une photo d'une maquette construite en 2020
dans l'album photo de “expo 2021” sur la page Facebook d'IPMS Moorsele. (https://www.facebook.com/IPMSMoorsele).
Télécharger une photo est possible en ouvrant l'album photo et en cliquant sur la caméra sous 'réagir'.
Vous pouvez aussi utiliser le formulaire 'contact' sur le site web d'IPMS Moorsele (https://www.ipmsmoorsele.be/contact)

Un maximum de 3 maquettes différentes peuvent être téléchargé par participant.1 photo max par maquette.

Il y a 4 catégories : avions, véhicules militaires, divers, jeunes (jusqu'à 16 ans).

Le gagnant  de chaque catégorie est récompensé avec 
un bon d'achat de 30 euros chez Domino (https://www.dominomodel.be/).
Des photos peuvent être téléchargés jusqu'au 31 mars 2021.

Les photos sur Facebook seront également publiées
sur la page Instagram d'IPMS Moorsele (https://www.instagram.com/ipmsmoorsele/)
et sur le site web d'IPMS Moorsele (https://www.ipmsmoorsele.be/virtuele -concours-Expo-2021).

Le jugement se fera en comptant les "likes" (sur Facebook et Instagram) et le nombre de "clics" (sur le site web),
cumulé avec les points du jugement des maquettes par les membres du club IPMS Moorsele.

Les gagnants seront annoncés et contactés le dimanche 18 avril 2021. 

 

COMPETITION RULES :

Anyone can participate in the virtual contest by uploading a picture of a model (made in 2020)
in the virtual competition 2021 picture album on the Facebook page of IPMS Moorsele.
(https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPMSMoorsele&set=a.3562981837154583 ).
You can upload a picture by using the camera symbol under ‘comments’.
Or you can use the contact tab on the IPMS Moorsele website. (https://www.ipmsmoorsele.be/contact)
When uploading, please also mention the category and details of the build.
A maximum of 3 different modelbuilds can be registered per participant. 1 picture is allowed per model.
There are 4 categories :  aircraft, military vehicles, miscellaneous (divers), youth (up to 16 years).
The winner in each category is granted a purchase voucher of 30 euros to be used at Domino (https://www.dominomodel.be/  ).
Each participant can only win one prize. Pictures can be uploaded until March 31, 2021.
The pictures on Facebook will also be posted by the web administrator
on the IPMS Moorsele Instagram page (https://www.instagram.com/ipmsmoorsele/) and
on the website of IPMS Moorsele (https://www.ipmsmoorsele.be/virtuele-contest-expo-2021 ).
Judging (for 1/3 of the points) is based on the "likes" (on Facebook and Instagram) and the number of "clicks" (on the website). The other 2/3 of the points will be awarded after judging by IPMS Moorsele club members.
The winners  will be announced on 18th of April 2021.

 

 

De ploeg achter de bar zal terug een jaartje moeten overslaan.
Afspraak misschien in het najaar van 2021 (nog te bevestigen), maar zeker in het voorjaar van 2022.